مثل کوه پُشتتم

من به خطرات کوهنوردی واقفم

ولی در زد گفت:

یک کوه دزدیده ام می توانی برایم آبش کنی؟

گفتم کوه!

گفت این کوه همان کوه نیست

گفتم:

پس کدام کوه است؟

گفت:

اگر مردش نیستی بروم

گفتم:

مردِ چه؟

گفت:

مگر تو  دیشب نگفته بودی مثل کوه پُشتِتَم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.